Termeni și condiții

În continuare sunt descrise: Contractul de licență al dicționarului, Termenii și condițiile de utilizarea a site-lui web și Procesarea datelor cu caracter personal. Accesarea sau vizitarea acestui site web și cumpărarea oricărui produs sau serviciu implică acceptul explicit al dvs. cu privire la toți termenii din acest document.

Stability in Motion SRL în calitate de autor / proprietar / administrator al acestui site web și al aplicațiilor comercializate își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul și funcționarea acestora precum și termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

 
Contractul de licență al dicționarului

1) DEFINIRE TERMENI
Produsul "Dicționar SIGN v7.1" este o aplicație software utilizată pentru căutarea, adăugarea sau modificarea cuvintelor din bazele de date cu definiții. Produsul este suma tuturor fişierelor şi informațiilor furnizate de vânzător sau generate de către aplicație, incluzând fişierele executabile, baze de date cu definiții, coduri, alte informații înregistrate pe disc sau în memorie etc. Bazele de date sunt fişiere care conțin cuvinte, expresii şi traduceri ale acestora, folosite de aplicația server sau aplicația client. O licență a produsului este acordată unei persoane fizice sau juridice şi permite unei singure persoane să utilizeze la un moment dat unul sau mai multe dicționare pe un singur calculator.

2) CERTIFICARE
Prin instalarea, folosirea, copierea sau distribuirea produsului, dumneavoastră certificați că ați citit acest contract, l-ați înțeles şi ați fost de acord să respectați clauzele şi condițiile stipulate în cadrul acestuia. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui contract, va trebui să ştergeți toate fişierele produsului şi ale informațiilor de înregistrare pe care le dețineți, inclusiv toate copiile acestora.

3) ANULAREA COMENZII
Puteți întrerupe procesul de cumpărare în orice moment anterior efectuării plății, fără să rămâneți cu nici un fel de obligație față de noi. Dacă alegeți plata în contul bancar, Factura Proformă generată automat expiră după 14 zile de la emitere, iar eventualele reduceri sau facilități nu se vor reporta.

4) RETURNAREA PRODUSELOR
Potrivit articolului 16 alin. m din Ordonanța Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut la art. 9-15 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. Astfel, având în vedere că noi vă oferim posibilitatea de a copia gratuit și de a testa nelimitat varianta demonstrativă a dicționarului și faptul că ați confirmat că ați citit și că ați fost de acord cu aceste prevederi înainte de finalizarea comenzii, după efectuarea plății nu veți mai putea returna produsele cumpărate.

5) ACORDAREA LICENŢEI
Prin acceptarea termenilor acestui contract şi după confirmarea plății produsului către vânzător intrați în posesia unei licențe de utilizare. Aceasta vă oferă dreptul personal, limitat, neexclusiv de instalare şi folosire a aplicațiilor, în condițiile precizate în continuare.

6) PROPRIETATEA ASUPRA PRODUSULUI
Produsul este proprietatea firmei STABILITY IN MOTION SRL şi este protejat de legea drepturilor de autor. STABILITY IN MOTION SRL nu vinde şi nu cedează nici un drept asupra produsului sau a oricărei copii, ci acordă posesorului licenței, exclusiv prin intermediul vânzătorului, doar dreptul de a folosi produsul în conformitate cu termenii acestui contract. Răspunderea contractuală este angajată exclusiv între cumpărător şi vânzător. Orice încălcare a dreptului de autor care a fost încurajată sau cauzată prin nerespectarea termenilor acestui contract atrage după sine răspunderea legală a cumpărătorului.

7) DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

a) Instalare:
Puteți instala şi înregistra produsul pe discul dur ar unui singur calculator sau pe o singură memorie externă. Pentru înregistrare aveți nevoie de o conexiune la Internet pe calculatorul pe care lucrați. Ulterior, nu veți avea nevoie de conexiune la Internet pentru utilizarea produsului. La cumpărarea produsului primiți două Coduri de Garanție. Veți putea folosi fiecare cod de garanție o singură dată, pentru înregistrarea produsului pe un singur suport, într-un interval de maxim doi ani. Aveți dreptul să folosiți al doilea cod de garanție doar în cazul în care nu mai puteți utiliza produsul înregistrat cu primul cod de garanție (de exemplu dacă ați formatat unitatea de disc pe care este înregistrat produsul, sau aceasta s-a defectat etc.) Nu aveți voie să utilizați coduri de garanție care nu sunt furnizate de vânzător. Veți putea folosi produsul nelimitat după scurgerea celor doi ani, atât timp cât nu doriți să îl înregistrați din nou.

b) Utilizare:
Produsul poate fi folosit doar pe sistemele de operare Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000. Nu aveți voie să faceți nici un fel de modificări, adaptări, traduceri, reproiectări, dezasamblări, decompilări ale produsului, sau să creați produse derivate pe baza acestuia.

c) Reproducere, copiere şi distribuire:
Puteți să creați copii de siguranța ale fişierelor aplicației, prin copierea informațiilor dorite pe orice suport. Nu aveți voie să distribuiți aceste copii altor persoane fizice sau juridice. Nu aveți voie să distribuiți terțelor persoane fizice sau juridice materialele primite de la vânzător care conțin aplicația, indiferent de scopul, suportul şi mijlocul folosit. Nu aveți voie să faceți publice sau să distribuiți nici unul din codurile generate de program sau primite de la vânzător: cod garanție, program, înregistrare etc. Nu aveți voie să folosiți, să generați sau să distribuiți coduri şi alte informații sau programe care facilitează înregistrarea şi utilizarea acestei aplicații.

d) Actualizare:
Orice fel de actualizări ale aplicației (incluzând variante noi ale fişierelor executabile, ale bazelor de date etc.) se vor face în condiții stabilite ulterior de către vânzător.

e) Transfer de proprietate:
Puteți transfera proprietatea dumneavoastră asupra produsului unei alte persoane fizice sau juridice doar în cazul în care noul proprietar este de acord în totalitate cu acest contact. Dumneavoastră va trebui să ştergeți definitiv toate copiile produsului, să distrugeți materialele şi informațiile aferente şi să nu mai utilizați produsul vândut.

8) GARANŢIE
Vânzătorul va oferi, după posibilități, suport tehnic pentru instalarea şi utilizarea programului. Este garantată funcționarea programului în condițiile specificate în materialele însoțitoare (Facilitați şi funcționare, Cerințe şi limitări, Manualul de utilizare). Nici autorul şi nici vânzătorul nu pot fi făcuți responsabili pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, subsecvente sau accidentale rezultate din exploatarea sau incapacitatea de utilizare a aplicației.

9) ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Acest contract este valabil până la rezilierea lui. Ca posesor al licenței puteți rezilia contractul prin vânzarea produsului (caz în care licența este transferată noului proprietar) şi / sau dezinstalarea produsului şi ştergerea / distrugerea definitiva a tuturor copiilor acesteia, a materialelor şi informațiilor aferente. Vânzătorul poate rezilia unilateral contractul în cazul în care nu respectați condițiile asumate prin acest contract, caz în care va trebui ca în termen de 3 zile de la primirea notificării (prin e-mail, fax sau poştă) să dezinstalați produsul şi să ştergeți/distrugeți definitiv toate copiile acestuia, a materialelor şi informațiilor aferente.

10) LITIGII
Acest contract, în totalitate, se supune şi se aplica în conformitate cu legile României şi cele internaționale. Orice litigii vor fi soluționate de către organele competente din localitatea de reşedința a vânzătorului.

Termenii și condițiile de utilizarea a site-lui web

Stability in Motion SRL este autorul site-lui web și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând texte, imagini, ilustrații, design-uri, pictograme, fotografii, clipuri audio și video, ș.a.m.d. sunt proprietatea Stability in Motion SRL sau sunt licențiate de către Stability in Motion SRL pentru a fi folosite. Conținutul site-lui - integral și / sau parțial - nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Stability in Motion SRL.

Site-ul este furnizat de către Stability in Motion SRL pe o bază ”așa cum este” și ”atât cât este disponibil”. Stability in Motion SRL nu garantează că site-ul web, serverele pe care este găzduit sau e-mail-urile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Stability in Motion SRL fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea / vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Stability in Motion SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Stability in Motion SRL nu acordă niciun alt fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui site cu excepția prevederilor din secțiunea ”Contractul de licență al dicționarului”. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativele de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Stability in Motion SRL respectă confidențialitatea datelor și informațiilor legate de vizitatori / utilizatori / clienți, precum și a tranzacțiilor efectuate de aceștia, în condițiile și limitările impuse de lege. Sistemul nostru informatic utilizează metode adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, precum și a operațiunilor / tranzacțiilor pe care utilizatorii le efectuează prin intermediul site-lui web.

Procesarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, Stability in Motion SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

Stability in Motion SRL administrează datele personale pe care le furnizați în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate: pentru a face posibilă livrarea serviciilor comandate, confirmarea comenzii, informarea privind stadiul comenzii, oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluarea serviciilor oferite, activități comerciale, activități de promovare a bunurilor și serviciilor oferite, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentul clienților, administrative, de media și altele asemenea.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, ne dați în mod expres acordul să stocăm, să utilizăm și să prelucrăm nelimitat în timp datele dvs. personale în scopurile detaliate anterior. Nici una dintre informațiile dvs. personale nu va fi făcută publică sau oferită altcuiva fără acordul dvs. anterior.

Toate plățile sunt procesate de către un procesator de plăți acreditat iar Stability in Motion SRL nu primește de loc și nici nu stochează informații despre cardurile dvs. folosite la efectuarea plăților.

Pe baza unei cereri expediate prin e-mail către Stability in Motion SRL vă puteți exercita în mod gratuit dreptul la o solicitare pe an privind confirmarea faptului că datele dvs. personale sunt sau nu prelucrate. De asemenea, puteți solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale, dacă aceasta nu este imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Putem transmite informațiile privind datele dvs. cu caracter personal organelor abilitate ale statului și ale băncilor partenere, în baza solicitării acestora și în limitele prevăzute de lege.