Descriere Dicționar SIGN în Rețea

Dicționarul SIGN v7.1 în Rețea este destinat firmelor cu mai mulţi angajaţi, care intenţionează să folosească simultan dicţionarele pe mai multe staţii de lucru. Dicționarul este compus din două aplicaţii: aplicaţia server instalabilă pe un singur calculator și aplicaţia client instalabilă pe un număr nelimitat de calculatoare.

 
 

Aplicația Client

Aplicația client este aproape identică ca aspect şi funcţionalitate cu dicționarul pentru utilizatori individuali. Diferenţele sunt:
- instalarea constă în copierea fişierelor aplicaţiei oriunde pe HDD sau pe USB. Aplicaţia client poate fi mutată oricând, oriunde.
- autentificarea se face prin intermediul serverului: programul client poate fi instalat pe un număr nelimitat de calculatoare, dar în fiecare
  moment vor putea utiliza dicţionarul (pentru fiecare limbă în parte) doar un număr de utilizatori cel mult egal cu cel al licenţelor cumpărate;
- modificările bazei de date (adăugari, actualizări, ştergeri) vor fi operate local iar serverul va primi copii ale acestor informaţii;
- la pornirea applicaţiilor client şi periodic, în timpul funcţionării, se vor realiza actualizări automate ale bazei de date locale,
  pe baza informaţiilor trimise la server de către celelalte aplicaţii client.
- utilizatorii aceluiaşi dicţionar pot folosi o opţiune de chat pentru a comunica cu ceilalti utilizatori sau doar cu unul dintre ei.

Vă invităm să vizualizați capturile de ecran ale tuturor ferestrelor dicționarului pentru a vedea o mică parte a facilităților oferite.

Aplicația Server

Aplicația server poate fi copiată şi înregistrată pe orice calculator din reţea şi utilizează resurse minime pentru:
- verificarea licenţei la pornire;
- autentificarea şi limitarea numărului de utilizatori simultani pentru fiecare limbă în parte;
- crearea unei liste cu modificări pe baza informaţiilor trimise de către aplicaţiile client;
- trimiterea mesajelor de chat între aplicaţiile client conectate;
- trimiterea de informaţii de actualizare a bazelor de date, la cererea aplicaţiilor client.
Pentru protejarea aplicaţiei la copiere este folosi un sistem bazat pe coduri specifice calculatorului pe care este instalată aplicaţia server.
Astfel, informaţiile de înregistrare se pierd la reformatarea partiţiei, la mutarea fişierelor pe o altă partiţie sau pe un alt disc şi la editarea manuală a informaţiilor din fişierele aplicaţiei server.

 

Cerințe Tehnice

Nici una dintre aplicațiile dicționarului NU are nevoie de internet pentru a funcționa. Comunicarea se realizeaza exclusiv între aplicațiile din rețeaua dvs., doar pe portul de comunicație ales de administrator. Nu se trimit și nu se schimbă informații în afara rețelei dvs.

Ambele aplicații ale dicționarului funcţionează pe sistemele de operare Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000 sau corespondentele acestora pentru servere. Deşi nu garantăm funcţionarea, puteţi încerca să utilizaţi dicţionarul şi pe alte versiuni ale sistemului de operare Windows. Sistemele de operare trebuie să afişeze textele pe ecran la mărime normală (setarea implicită: Font size = Normal).

Aplicaţia Client

 • Pentru utilizarea aplicaței client aveti nevoie de un calculator cu procesor de cel putin 400 MHz şi minim 70 MB liberi de memorie RAM. Doar pentru utilizarea dicționarului pentru limba engleză aveţi nevoie de minim 110 MB liberi de memorie RAM. Necesarul de memorie crește proporțional dacă se pornesc mai multe dicționare în paralel.
 • Toate fişierele aplicaţiei ocupă 210Mb pe calculatorul utilizatorului, dar ştergând fişierele pe care nu le folosiţi (definiţiile dicţionarelor neutilizate) puteţi ajunge şi la 40MB.
 • Aplicația client nu necesită înregistrare. Puteți să o copiați oricând pe orice calculator din rețea.

Aplicaţia Server

 • Aplicaţia server trebuie instalată pe un calculator care are rolul de server în reţeaua dvs. locală. Serverul trebuie să fie REAL (instalat pe o maşină fizică), nu VIRTUALĂ! Dacă nu aveţi un server dedicat, puteţi instala aplicaţia server pe orice calculator conectat la reţea.
 • Pentru folosirea aplicaţiei server aveţi nevoie de un calculator cu procesor de cel putin 233MHz şi minim 10Mb liberi de memorie RAM.
 • Inițial toate fişierele aplicaţiei ocupă 2MB pe calculatorul dvs. În timp spațiul ocupat poate crește puțin, datorită actualizărilor definițiilor efectuate de către utilizatori.
 • Aplicaţia server este complet independentă: nu foloseşte nici o altă aplicatie / motor de baze de date. Nu citeşte şi nu scrie informaţii în afara directorului în care se află fisierele acesteia.
 • Aplicaţia server are nevoie de un port de comunicaţii în rețea pe care să îl folosească, însă acesta poate fi stabilit de către administrator şi modificat oricând.
 • După cumpărare aplicația server trebuie înregistrată. Sunt permise maxim 2 înregistrări ale dicţionarului într-un interval de 2 ani de la cumpărare. Veți putea folosi ulterior nelimitat dicționarul dacă nu va trebui să îl reînregistrați.
 

Testarea compatibilităţii reţelei dvs.

Vă punem la dispoziţie două aplicaţii demonstrative pentru a testa funcţionarea dicţionarului nostru în rețeaua dvs. Aceste două aplicaţii funcţionează doar pe sisteme de operare Windows şi testează doar comunicaţia în reţeaua dvs. locală. Aceste aplicaţii sunt complet independente, nu necesită instalare şi nu modifică nici o informaţie pe calculatoarele pe care sunt rulate. Le veți putea dezinstala oricând ștergând fișierele copiate.

Aplicaţia Server

 • Copiați aplicaţia server pentru test srvdemo.exe (264 Kb) pe server-ul dvs.
 • Executaţi aplicaţia server, specificaţi portul de comunicaţie (1..9999) şi apăsaţi butonul "Reporneşte".
 • Programul server trebuie să afişeze în timp real numărul de clienţi conectaţi şi ultimul mesaj primit de la clienţi.

Aplicaţia Client

 • Copiați aplicaţia client pentru test clidemo.exe (173 Kb) pe orice staţie din reţeaua dvs.
 • Executaţi aplicaţia client pe o staţie oarecare, specificaţi portul ales în aplicaţia server şi adresa IP a server-ului. Apăsaţi butonul "Trimite".
 • În căsuţa text ar trebui să apară "Mesaj recepţionat de server: ***" unde *** reprezintă textul din stânga butonului "Trimite".
 • Puteţi testa comportarea în cazul conectării simultane de pe mai multe staţii client.
 

Prețuri

Numărul de utilizatori indică numărul maxim de persoane care pot folosi simultan (în paralel) o limbă a dicționarului. La un moment dat puteți avea până la "numărul de limbi" x "numărul de utilizatori" persoane care utilizează concomitent dicționarul. De exemplu 7 limbi x 5 utilizatori = 35 persoane.

Persoanele fizice și juridice din România vor plăti în lei (RON) iar cele din străinătate în euro (EUR).

 • Dicţionar SIGN în Reţea v7.00 cu 1 limbă străină, la alegere dintre engleză, germană, franceză, maghiară, spaniolă, italiană sau rusă
  Din România: 900 LEI pentru 10 utilizatori   |   1.300 LEI pentru 20 utilizatori   |   2.600 LEI pentru 50 utilizatori   |   4.300 LEI pentru 100 utilizatori
  Din străinătate: 200 EUR pentru 10 utilizatori   |   300 EUR pentru 20 utilizatori   |   600 EUR pentru 50 utilizatori   |   1.000 EUR pentru 100 utilizatori
 • Dicţionar SIGN în Reţea v7.00 cu 7 limbi străine, include limbile engleză, germană, franceză, maghiară, spaniolă, italiană sau rusă
  Din România: 900 LEI pentru 5 utilizatori / limbă   |   1.300 LEI pentru 10 utilizatori / limbă   |   2.400 LEI pentru 20 utilizatori / limbă   |   4.800 LEI pentru 50 utilizatori / limbă   |   7.900 LEI pentru 100 utilizatori / limbă
  Din străinătate: 200 EUR pentru 5 utilizatori / limbă   |   400 EUR pentru 10 utilizatori / limbă   |   600 EUR pentru 20 utilizatori / limbă   |   1.200 EUR pentru 50 utilizatori / limbă   |   2.000 EUR pentru 100 utilizatori / limbă

Cumpăraţi dicţionarul folosind   formularul de comandă on-line

Contactați-ne dacă doriți să comandați dicționare cu un număr diferit de utilizatori. Nu vindem dicționare în rețea cu mai puțini de 10 utilizatori pentru 1 limbă sau 5 utilizatori pentru 7 limbi - în acest caz vă invităm să cumpărați varianta pentru utilizatori individuali.

   
 
CONTRACTUL DE LICENŢĂ

1) DEFINIRE TERMENI
Produsul "Dicţionar SIGN v7.1" este o aplicaţie software utilizată pentru căutarea, adăugarea sau modificarea cuvintelor din bazele de date cu definiţii. Produsul este suma tuturor fişierelor şi informaţiilor furnizate de vânzător sau generate de către aplicaţie, incluzând fişierele executabile, baze de date cu definiţii, coduri, alte informaţii înregistrate pe disc sau în memorie etc. Bazele de date sunt fişiere care conţin cuvinte, expresii şi traduceri ale acestora, folosite de aplicaţia server sau aplicaţia client. O licenţă a produsului este acordată unei persoane fizice sau juridice şi permite unei singure persoane să utilizeze la un moment dat unul sau mai multe dicţionare pe un singur calculator.

2) CERTIFICARE
Prin instalarea, folosirea, copierea sau distribuirea produsului, dumneavoastră certificaţi că aţi citit acest contract, l-aţi înţeles şi aţi fost de acord să respectaţi clauzele şi condiţiile stipulate în cadrul acestuia. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii acestui contract, va trebui să ştergeţi toate fişierele produsului şi ale informaţiilor de înregistrare pe care le deţineţi, inclusiv toate copiile acestora.

3) ACORDAREA LICENŢEI
Prin acceptarea termenilor acestui contract şi după confirmarea plăţii produsului către vânzător intraţi în posesia unei licenţe de utilizare. Aceasta vă oferă dreptul personal, limitat, neexclusiv de instalare şi folosire a aplicaţiilor, în condiţiile precizate în continuare.

4) PROPRIETATEA ASUPRA PRODUSULUI
Produsul este proprietatea exclusivă a d-lui László PETHŐ şi este protejat de legea drepturilor de autor. László PETHŐ acordă vânzătorului, firma STABILITY IN MOTION SRL, dreptul limitat în timp de a vinde acest produs. László PETHŐ şi STABILITY IN MOTION SRL nu vând şi nu cedează nici un drept asupra produsului sau a oricărei copii, ci acordă posesorului licenţei, exclusiv prin intermediul vânzătorului, doar dreptul de a folosi produsul în conformitate cu termenii acestui contract. Răspunderea contractuală este angajată exclusiv între cumpărător şi vânzător. Orice încălcare a dreptului de autor care a fost încurajată sau cauzată prin nerespectarea termenilor acestui contract atrage după sine răspunderea legală a cumpărătorului.

5) DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

a) Instalare:
Puteţi instala şi înregistra produsul pe discul dur ar unui singur calculator sau pe o singură memorie USB. Pentru înregistrare aveţi nevoie de o conexiune la Internet pe calculatorul pe care lucraţi. Ulterior, nu veţi avea nevoie de conexiune la Internet pentru utilizarea produsului. La cumpărarea produsului primiţi două Coduri de Garanţie. Veţi putea folosi fiecare cod de garanţie o singură dată, pentru înregistrarea produsului pe un singur suport (HDD sau USB), într-un interval de maxim doi (2) ani. Vă recomandăm să folosiţi al doilea cod de garanţie doar în cazul în care nu mai puteţi utiliza produsul înregistrat cu primul cod de garanţie (de exemplu dacă aţi formatat unitatea de disc pe care este înregistrat produsul, sau aceasta s-a defectat etc.) Nu aveţi voie să utilizaţi coduri de garanţie care nu sunt furnizate de vânzător. Veţi putea folosi produsul nelimitat după scurgerea celor doi ani, atât timp cât nu doriţi să îl înregistraţi din nou.

b) Utilizare:
Produsul poate fi folosit doar pe sistemele de operare Windows 2000, XP, Vista, 7 şi 8. Nu aveţi voie să faceţi nici un fel de modificări, adaptări, traduceri, reproiectări, dezasamblări, decompilări ale produsului, sau să creaţi produse derivate pe baza acestuia.

c) Reproducere, copiere şi distribuire:
Puteţi să creaţi copii de siguranţa ale fişierelor aplicaţiei, prin copierea informaţiilor dorite pe orice suport. Nu aveţi voie să distribuiţi aceste copii altor persoane fizice sau juridice. Nu aveţi voie să distribuiţi terţelor persoane fizice sau juridice materialele primite de la vânzător care conţin aplicaţia, indiferent de scopul, suportul şi mijlocul folosit. Nu aveţi voie să faceţi publice sau să distribuiţi nici unul din codurile generate de program sau primite de la vânzător: cod garanţie, program, înregistrare etc. Nu aveţi voie să folosiţi, să generaţi sau să distribuiţi coduri şi alte informaţii sau programe care facilitează înregistrarea şi utilizarea acestei aplicaţii.

d) Actualizare:
Orice fel de actualizări ale aplicaţiei (incluzând variante noi ale fişierelor executabile, ale bazelor de date etc.) se vor face în condiţii stabilite ulterior de către vânzător.

e) Transfer de proprietate:
Puteţi transfera proprietatea dumneavoastră asupra produsului unei alte persoane fizice sau juridice doar în cazul în care noul proprietar este de acord în totalitate cu acest contact. Dumneavoastră va trebui să ştergeţi definitiv toate copiile produsului, să distrugeţi materialele şi informaţiile aferente şi să nu mai utilizaţi produsul vândut.

6) GARANŢIE
Vânzătorul va oferi, după posibilităţi, suport tehnic pentru instalarea şi utilizarea programului. Este garantată funcţionarea programului în condiţiile specificate în materialele însoţitoare (Facilitaţi şi funcţionare, Cerinţe şi limitări, Manualul de utilizare). Nici autorul şi nici vânzătorul nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, subsecvente sau accidentale rezultate din exploatarea sau incapacitatea de utilizare a aplicaţiei.

7) ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Acest contract este valabil până la rezilierea lui. Ca posesor al licenţei puteţi rezilia contractul prin vânzarea produsului (caz în care licenţa este transferată noului proprietar) şi / sau dezinstalarea produsului şi ştergerea / distrugerea definitiva a tuturor copiilor acesteia, a materialelor şi informaţiilor aferente. Vânzătorul poate rezilia unilateral contractul în cazul în care nu respectaţi condiţiile asumate prin acest contract, caz în care va trebui ca în termen de 3 zile de la primirea notificării (prin e-mail, fax sau poştă) să dezinstalaţi produsul şi să ştergeţi/distrugeţi definitiv toate copiile acestuia, a materialelor şi informaţiilor aferente.

8) LITIGII
Acest contract, în totalitate, se supune şi se aplica în conformitate cu legile României şi cele internaţionale. Orice litigii vor fi soluţionate de către organele competente din localitatea de reşedinţa a vânzătorului.